Thông báo v/v đăng ký thi sớm học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo v/v đăng ký thi sớm học kỳ 1 năm học 2023-2024

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v đăng ký thi sớm học kỳ 1 năm học 2023-2024

Nhằm phục vụ cho việc xét tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2023, sinh viên có nguyện vọng thi sớm để hoàn thành điểm đăng ký theo form dưới đây. 

Link form: https://forms.gle/JoRZ6Z44hAKJgMvC9

Lưu ý: form đăng ký trên chỉ dành cho sinh viên K19 trở về trước. Lịch thi sớm dự kiến vào ngày 27-30/11/2023 và một số học phần có thể sẽ thi cả khóa vào lịch trên.

Deadline đăng ký: đến hết ngày 19/11/2023