Thông báo danh sách thi môn ATI

Thông báo danh sách thi môn ATI

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn ATI

  • Thời gian: từ 14h ngày 24/11/2023
    • Ca 1: 14h - 15h
    • Ca 2: 15:10 - 16h10
  • Địa điểm: 101C, 502B, 402E

Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng ca thi.