BỔ SUNG CƠ HỘI THỰC TẬP

BỔ SUNG CƠ HỘI THỰC TẬP

by Trinh Bao Ngoc -
Number of replies: 0

What kind of employers create new jobs in Finland? - Finnwards

Dear students,

Ngoài 2 đối tác của trường năm nay tiếp tục hỗ trợ sinh viên trong việc đào tạo thực tập là FSOFT, GMO RUNSYSTEM thì tin vui đến thêm với đợt thực tập này:

  • Các sinh viên có thể lựa chọn thêm các vị trí tại IPCOM (theo thông báo của thầy Tuấn)
  • Ngoài ra hôm nay (1 Dec) có thêm thông tin HCL cũng tham gia hỗ trợ sinh viên khoa, vị trí tuyển là: (i) tester (Manual/Automation trên Java, Python); (ii) Lập trình Embedded C. Các sinh viên muốn thử sức thêm vị trí này có thể tiếp tục điền thêm vào: ngay chỗ này (đã tạo thêm sheet cho HCL). 
Tuy nhiên cần đảm bảo điều kiện sau trước khi đăng ký vào phỏng vấn ở HCL:

  • Đây là lựa chọn thêm ngoài phỏng vấn tại GMO, FSOFT nên sinh viên phải đảm bảo tham dự phỏng vấn / test tại 2 công ty này nếu được gọi
  • Việc bỏ phỏng vấn tại 2 công ty trên hoặc có Ý THỨC, THÁI ĐỘ không phù hợp trong trao đổi với công ty nhận thực tập sẽ bị loại khỏi đợt thực tập Fall 2023 này (loại khỏi cả 4 công ty) và Summer 2024.
  • Việc làm xáo trộn ds phỏng vấn tại sheet mới hoặc các sheet cũng nếu phát hiện ra cũng sẽ bị xử lý tương tự

Deadline cho việc đăng ký mới tại HCL: 23:00, 03.12.2023


Để quá trình phỏng vấn có thể bắt đầu đề nghị các bạn khẩn trương bổ sung thông tin vào form sau với 1 vài lưu ý:

  • Nghiêm cấm việc sửa nhầm vào dòng của sinh viên khác làm ảnh hưởng đến quá trình phỏng vấn của bạn
  • Xem chính tả format tên của mình đã đúng chưa, nhiều bạn còn tên không dấu + viết hoa, điền đầy đủ các thông tin theo form
  • CV cần được mô tả kỹ càng chi tiết nhưng ngắn gọn về kinh nghiệm của mình (kể cả 1 số project trong khoa): làm gì, bằng công nghệ nào, có gì thú vị, làm vị trí gì..,  CV cần thể hiện được điểm mạnh của mình, và CV nên tối thiểu 2 pages
  • Có sai sót gì liên quan tới đăng ký cần phản hồi ngay lập tức qua điện thoại 

Ngoctb