Thông báo danh sách thi môn SPM

Thông báo danh sách thi môn SPM

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn SPM

  • Thời gian: từ 14h ngày 08/12/2023
    • Ca 1: 14h-15h15
    • Ca 2: 15:20-16h35
  • Địa điểm: 417C, 106D1

Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng ca thi.