Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2022 theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2022 theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2022 theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ (thông tin xem file đính kèm).