Thông báo danh sách điểm của sinh viên thực tập trợ giảng tại Khoa CNTT đợt 1 năm học 2023 - 2024

Thông báo danh sách điểm của sinh viên thực tập trợ giảng tại Khoa CNTT đợt 1 năm học 2023 - 2024

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Khoa CNTT thông báo danh sách điểm của sinh viên thực tập Trợ giảng tại Khoa CNTT đợt 1 từ tháng 7 - 12/2023.

Sinh viên xem điểm trong danh sách gửi kèm.

Đối với sinh viên các Khóa 18, 19, điểm thực tập và điểm quy đổi học phần sẽ được cập nhật trên Trang QLĐT để kịp đợt xét tốt nghiệp cuối tháng 12/2023.

Đối với sinh viên Khóa 20, điểm quy đổi học phần sẽ được cập nhật trên Trang QLĐT sau khi kết thúc học kỳ I/2023 - 2024. Điểm thực tập sẽ được chấm và cập nhật sau khi kết thúc học kỳ II/2023 - 2024.

Nếu sinh viên có thắc mắc về danh sách điểm, đề nghị liên hệ với thày Thắng qua email.

Lưu ý:

Sinh viên cần theo dõi thông báo của Khoa trên LMS về việc nộp học phí và thực hiện đóng học phí theo quy định. Điểm của sinh viên sẽ bị hủy nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí.