Thông báo v/v khảo sát học phần HK 1 năm học 2023-2024

Thông báo v/v khảo sát học phần HK 1 năm học 2023-2024

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đề nghị các sinh viên đã học các môn sau thực hiện khảo sát theo đường link bên dưới:
61FIT3DSY Hệ thống phân tán (Ngành CNTT): https://docs.google.com/.../1XqNOVMlv1ibOa_Lj.../edit
61MME4DMS Marketing kỹ thuật số và mạng xã hội (Ngành TT ĐPT): https://docs.google.com/.../1Zmgwze3Wg91tbQhw4NAct1a.../edit
Khảo sát là BẮT BUỘC đối sinh viên đã đăng ký học 02 học phần trên.
Deadline: trước 16h chiều mai, 15/12/2023.