Thông báo danh sách chia ca thi EBU-CLC

Thông báo danh sách chia ca thi EBU-CLC

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách chia ca thi EBU-CLC

  • Thời gian: 15/12/2023 từ 7:20
  • Địa điểm: 605C

Danh sách chia ca theo nhóm sinh viên kiểm tra tại file đính kèm.