Thông báo v/v nộp học phí học phần thực tập và các học phần quy đổi của Chương trình học cùng doanh nghiệp

Thông báo v/v nộp học phí học phần thực tập và các học phần quy đổi của Chương trình học cùng doanh nghiệp

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách sau kiểm tra Thông báo thu học phí trên Trang cá nhân của hệ thống Quản lý đào tạo để nộp bổ sung học phí.
Deadline: trước 9h sáng thứ Hai, ngày 25/12/2023.
Trân trọng.

(Edited by Nguyen Xuan Thang - original submission Friday, 22 December 2023, 2:49 PM)