Thông báo rà soát học phí đối với sinh viên xét TN 12/2023

Thông báo rà soát học phí đối với sinh viên xét TN 12/2023

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Nhà trường đã rà soát học phí đối với sinh viên xét TN 12/2023. Đề nghị sv còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành học phí trước 14h30 chiều nay để được xét TN.