Thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 12.2023 và danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (cập nhật đến 27.12.2023)

Thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 12.2023 và danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (cập nhật đến 27.12.2023)

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 12.2023 và danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (cập nhật đến 27.12.2023) (chi tiết xem file đính kèm).