Thông báo cập nhật môn Chuyên đề truyền thông đa phương tiện 1 (MME)

Thông báo cập nhật môn Chuyên đề truyền thông đa phương tiện 1 (MME)

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo cập nhật: môn Chuyên đề truyền thông đa phương tiện 1 (MME) chuyển lịch thi sang 8h-11h ngày 04/01/2024, địa điểm phỏng vấn: 301B.