Thông báo v/v nhận đơn đăng kí bổ sung các môn của ngành CNTT CLC kì 2, 2023-2024

Thông báo v/v nhận đơn đăng kí bổ sung các môn của ngành CNTT CLC kì 2, 2023-2024

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Các lớp của ngành CNTT CLC kì 2, 2023-2024 đã được nới sĩ số, các em có thể làm đơn xin đăng kí bổ sung môn học qua hanu connections. Khoa sẽ căn cứ thời gian sv đăng kí hanu connections để đăng kí cho sinh viên, tính theo thứ tự đầu tiên cho tới khi sắp xếp hết số slot được nới.