Thông báo v/v kí lại danh sách thi môn WPR (MME) kì 1, 2023-2024

Thông báo v/v kí lại danh sách thi môn WPR (MME) kì 1, 2023-2024

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0


Do sai sót về mã sinh viên khi lập danh sách thi môn WPR (MME) kì 1, 2023-2024, Khoa đề nghị toàn bộ sv đã dự thi môn WPR (MME) kí lại danh sách thi tại VPK 210C, thời gian từ 14h-16h30 ngày mai, 03/01/2024.
Trân trọng.