Thông báo nghỉ học

Thông báo nghỉ học

by Admin User -
Number of replies: 0

Do giảng viên đi công tác, sinh viên các lớp sau được nghỉ tuần từ 08/01-14/01/2024, gồm:
  • 62FIT2DSA - CLC 01, 02, 03;
  • 62FIT3SS2 - CLC 01, 02;
  • 62FIT3MPR - CLC 01, 02;
  • 61FIT3SS2 02, 06;
  • 61FIT4IPR;
  • 61FIT2PRM - A; 61FIT2PRM - B; PRM (hệ CLC)
  • ISD; DBA (cả hệ đại trà và CLC)
Từ tuần sau lịch học trở lại như bình thường.
Trân trọng.

(Chỉnh sửa bới Trịnh Thị Thu Huyền - bản gửi gốc Sunday, 7 January 2024, 10:06 AM)