SS2 - Các lớp 01 03 04 05

SS2 - Các lớp 01 03 04 05

by Trinh Bao Ngoc -
Number of replies: 0

How to Conduct a Killer Kickoff Meeting

Dear all,

Buổi đầu tiên của SS2 (các lớp 01, 03, 04, 05) sẽ được tổ chức trên MS Team (và các buổi sau cũng vậy), nội dung sẽ là:

  • Phân lại lớp / lịch học SS2 để các bạn / các nhóm có thể chọn lựa thời gian học phù hợp 
  • Giới thiệu môn học, phổ biến nội dung học, cách học

Do vậy buổi này sẽ bao gồm cả 04 lớp của thầy (Trịnh Bảo Ngọc). Để tránh bị trùng lịch cho sinh viên cả 4 lớp, buổi này sẽ tổ chức chung vào cuối tuần, thời gian tổ chức: 16:00, Chủ nhật tuần này.

Code join vào course trên MS Team: mu2g1cj

Các bạn không tham gia tuần này và không chọn nhóm trong tuần tới sẽ bị loại khỏi môn học.

Ngoctb