Lop PIT chiều thứ 6

Lop PIT chiều thứ 6

by Trinh Bao Ngoc -
Number of replies: 0

Dear students,

Do sơ xuất nhầm lịch học nên môn PIT chiều thứ 6 (12.1) không diễn ra như kế hoạch. Rất mong các bạn thông cảm vì nhầm lẫn này. Lịch học bù sẽ vào ngay ngày mai: Phòng 901, thứ 7, 12:30 - 2:00.

ID môn học: S2024_61FIT3PIT

Code: S2024#PIT

Ngoctb