Thông báo Kết quả chấm bài thu hoạch - Tuần SHCD đầu khóa đối với sinh viên khóa 2023

Thông báo Kết quả chấm bài thu hoạch - Tuần SHCD đầu khóa đối với sinh viên khóa 2023

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Phòng CTSV&QHDN thông báo Kết quả chấm bài thu hoạch - Tuần SHCD đầu khóa đối với sinh viên khóa 2023 (file đính kèm).
Đối với những sinh viên có bài làm không đạt hoặc không nộp bài sẽ phải học lại vào năm sau. Mọi thắc mắc của sinh viên được giải quyết trong giờ hành chính từ ngày 16/01 đến ngày 19/01/2024 tại phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (Phòng 102 nhà B, gặp cô Vương Thị Thu Hằng).
Trân trọng.