Thông báo đổi phòng học lớp lect, tut môn 62FIT2PST02 chiều thứ Hai hàng tuần

Thông báo đổi phòng học lớp lect, tut môn 62FIT2PST02 chiều thứ Hai hàng tuần

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo đổi phòng học: sv lớp lect, tut môn 62FIT2PST02 chiều thứ Hai hàng tuần đổi sang học tại P. 108E từ 26/02/2024 trở đi.