Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho khóa K20 - TTĐPT

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho khóa K20 - TTĐPT

Bởi Nguyen Xuan Thang -
Số lượng các câu trả lời: 0

Học kỳ 1 năm học 2021-2022 Khoa sẽ mở môn học dành cho K20 - Ngành ĐPT bao gồm:

  • Các môn bắt buộc áp dụng cho toàn khóa
61FIT3SAD: Phân tích thiết kế hệ thống
61FIT3DBS: Hệ thống cơ sở dữ liệu
- 61FIT3CGR: Đồ họa máy tính (nhóm 02.20, không đăng ký vào nhóm 01.20)
- 61FIT3WPR: Lập trình WEB (nhóm 02.20, không đăng ký vào nhóm 01.20)
61MME3SM1: Chuyên đề truyền thông đa phương tiện 1

  • Các môn tự chọn áp dụng cho toàn khóa (Chọn 1 trong 3 môn)
61FIT2AIN: Trí tuệ nhân tạo
- 61MME3CCO: Truyền thông doanh nghiệp
- 61MME3SMC: Marketing dịch vụ và quản trị quan hệ khách hàng
Sinh viên lưu ý chọn đúng nhóm của ngành mình, nếu đăng ký nhầm sẽ bị hủy đăng ký. Nhà trường sẽ mở đăng ký thử vào ngày 02/08/2022. Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 04/08/2022. Trong trường hợp môn học quá số lượng đăng ký, sinh viên đăng ký ở phần nguyện vọng trên trang qldt.