Thông báo Cập nhật thông tin thực tập và Nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp năm học 2023 - 2024

Thông báo Cập nhật thông tin thực tập và Nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp năm học 2023 - 2024

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0
[Cập nhật nội dung thông báo] [Ngày 10/4/2024]
Dành cho sinh viên thực tập tại FPT Software Academy dạng Khóa học thông thường hoặc Khóa học mở rộng (Campus Link):
- Sinh viên phải điền form tổng hợp thông tin thực tập, hoàn thành báo cáo thực tập và phiếu đánh giá theo mẫu Khoa đã gửi
- Thời gian thực tập là thời gian thực tế tham gia khóa học (có thể ít hơn 12 tuần)
- Sinh viên liên hệ với FPT Software Academy để xin xác nhận vào báo cáo thực tập và phiếu đánh giá 

======================================================================
Thông báo này dành cho sinh viên Khóa 2020 và các khóa trước ngành CNTT, CNTT CLC và ngành TT ĐPT đã tham gia Thực tập tốt nghiệp đợt tháng 1 - 5/2024,

Khoa Công nghệ thông tin yêu cầu sinh viên tham gia thực tập tốt nghiệp đợt tháng 1 - 5/2024 năm học 2023 - 2024 thực hiện các công việc sau:

  1. Điền form Tổng hợp thông tin thực tập năm học 2023 - 2024 tại link: https://forms.gle/CJwbWmjaJw9gHqpC9
    Thời hạn: 21/04/2024. Căn cứ vào thông tin tổng hợp Khoa sẽ đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên và đối chiếu thông tin do sinh viên cung cấp để nhận và chấm điểm báo cáo.

  2. Xin đánh giá của đơn vị thực tập theo mẫu phiếu gửi kèm thông báo này (file TEMPLATE_FIT_Internship_Evaluation_Form_2024.doc). Phiếu đánh giá phải có đầy đủ các mục thông tin theo yêu cầu, sử dụng tiếng Anh (đánh máy hoặc viết tay), phải có chữ ký của người hướng dẫn/hoặc đại diện của đơn vị thực tập và có dấu của đơn vị thực tập.

  3. Viết báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo gửi kèm thông báo này (file TEMPLATE_FIT_Internship_Report_2024.docx). Báo cáo thực tập phải được điền đầy đủ các mục thông tin theo yêu cầu, sử dụng tiếng Anh (đánh máy), phải có chữ ký của người hướng dẫn/hoặc đại diện của đơn vị thực tập và có dấu của đơn vị thực tập. Khoa không quy định số trang tối thiểu của báo cáo thực tập, nhưng báo cáo thường có số trang từ 13 - 15 trang.

  4. Nộp phiếu đánh giá và báo cáo thực tập tại Văn phòng khoa P.210C. Sinh viên nộp trong giờ hành chính, thời hạn nộp phiếu đánh giá và báo cáo thực tập: từ ngày 13/5/2024 đến ngày 24/05/2024
Lưu ý:
  • Khung thời gian thực tập của đợt này là từ tháng 1/2024 - 5/2024
  • Thời gian thực tập của sinh viên tại nơi thực tập: tối thiểu là 12 tuần.
  • Sau khi Khoa đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí của học phần này. Nếu không hoàn thành nghĩa vụ học phí, kết quả sẽ không được công nhận. Khoa CNTT sẽ thông báo về việc đóng học phí của học phần thực tập tốt nghiệp khi có thông tin.
Sinh viên có ý kiến, câu hỏi liên quan đến các yêu cầu ở trên, liên hệ với Thày Thắng, P.212C, email: nxthang@hanu.edu.vn.
Khoa CNTT