Thông báo danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học, học kỳ 1 năm 2023-2024

Thông báo danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học, học kỳ 1 năm 2023-2024

by Trịnh Ngọc Sơn -
Number of replies: 0

Đề nghị sinh viên các khóa kiểm tra danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học học kỳ 1 năm 2023-2024 (xem file đính kèm)

 Sinh viên thắc mắc về danh sách trên đề nghị liên hệ trực tiếp tại văn phòng khoa CNTT, P210C.

Thời hạn giải quyết thắc mắc trước 16h00 ngày 13/4/2024. Sau thời hạn trên nhà trường sẽ ra quyết định cảnh báo học tập, buộc thôi học học kỳ 1 năm 2023-2024.(Chỉnh sửa bới Trịnh Thị Thu Huyền - bản gửi gốc Wednesday, 10 April 2024, 5:23 PM)

(Chỉnh sửa bới Trịnh Thị Thu Huyền - bản gửi gốc Wednesday, 10 April 2024, 5:23 PM)