Thông báo đăng ký thi sớm dành cho sinh viên K20 trở về trước để xét tốt nghiệp đợt tháng 6 - 2024

Thông báo đăng ký thi sớm dành cho sinh viên K20 trở về trước để xét tốt nghiệp đợt tháng 6 - 2024

by Trịnh Ngọc Sơn -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đăng ký thi sớm học kỳ 2 năm học 2023-2024

Nhằm phục vụ cho việc xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2024, sinh viên K20 trở về trước có nguyện vọng thi sớm để hoàn thành điểm xét tốt nghiệp đăng ký theo form dưới đây. 

Link form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWdS4TgqBU6tmINmq1GGkIFNu-GQkKG1oORHjUAbPWn4tbg/viewform?usp=sharing

Deadline đăng ký: đến hết thứ 6 ngày 19/04/2024


(Chỉnh sửa bới Trịnh Thị Thu Huyền - bản gửi gốc Tuesday, 16 April 2024, 9:00 AM)