Thông báo v/v khảo sát học phần HK 2, năm học 2023-2024

Thông báo v/v khảo sát học phần HK 2, năm học 2023-2024

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tại khoa CNTT, đề nghị các sinh viên hiện đang học các học phần sau thực hiện khảo sát theo đường link kèm theo của mỗi ngành:
VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT NÀY ĐƯỢC TÍNH VÀO ĐIỂM CHUYÊN CẦN CỦA CÁC MÔN HỌC DƯỚI ĐÂY:

Ngành CNTT: 61FIT4PIT (Đạo đức nghề nghiệp trong ngành CNTT); 61FIT3BDM (Khai phá dữ liệu lớn); 61FIT2CNE (Mạng máy tính):

Ngành CNTT CLC: 62FIT4PIT (Đạo đức nghề nghiệp trong ngành CNTT); 62FIT3BDM (Khai phá dữ liệu lớn); 61FIT2IIS (Nhập môn an toàn thông tin):

Ngành TT ĐPT: 61MME3VCO (Truyền thông hình ảnh); 61MME3GLM (Marketing toàn cầu); 61MME2MRE (Nghiên cứu marketing): https://docs.google.com/forms/d/1tmDGQ8Dpw7av5oH6lNMZdl_vRQt6Nfpbfq57Pg6I0yU/edit

Khảo sát là BẮT BUỘC đối sinh viên đã đăng ký học các học phần trên. Đề nghị các em nghiêm túc thực hiện.
Deadline: trước 16h ngày 21/4/2024.

Cảm ơn các em.