Thông báo đăng ký học phần học kỳ I năm học 2024 - 2025

Thông báo đăng ký học phần học kỳ I năm học 2024 - 2025

by Trinh Ngoc Son -
Number of replies: 0

Thông báo đăng ký học phần học kỳ I năm học 2024 - 2025

Căn cứ Khung thời gian năm học 2024 - 2025, Nhà trường thông báo kế hoạch, thời gian đăng ký học phần (ĐKHP) học kỳ I năm học 2024 - 2025 cho sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy như sau:

I. Kế hoạch ĐKHP học kỳ I năm học 2024 - 2025:

1. Các đơn vị đào tạo xây dựng Thời khóa biểu (TKB), kế hoạch đăng ký mở lớp và chuyển Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Quản trị trước 17h00 ngày 15/7/2024.

2. Sinh viên các khóa xem danh sách các học phần được mở trong học kỳ này, đăng ký học phần trực tuyến tại website http://qldt.hanu.edu.vn theo lịch sau:

Đợt đăng ký chính thức
1. Khóa 2021 và các khóa trước ngày:  23/7/2024
2. Khóa 2022 ngày: 24/7/2024
3. Khóa 2023 ngày: 25/7/2024
4. Tất cả các khóa ngày: 26/7/2024

Đợt đăng ký bổ sung ngày: 06/8/2024 (Chỉ được đăng ký thêm, không được hủy)
Lưu ý: Thời gian đăng ký: Từ 8h00 đến 24h00.

- Kết thúc đợt đăng ký chính thức, Nhà trường sẽ hủy các lớp không đủ số lượng sinh viên đăng ký. Sinh viên cần phải kiểm tra TKB để biết chính xác kết quả đăng ký và đăng ký bổ sung (nếu có nguyện vọng).

- Đối với các lớp học phần đã hết chỗ, Nhà trường sẽ căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên và các điều kiện khác để mở thêm lớp trong đợt đăng ký bổ sung.

3. Cố vấn học tập (CVHT) duyệt kết quả đăng ký ngày 29/7/2024 và ngày 30/7/2024.

II. Những chú ý khi ĐKHP:

1. Sinh viên liên hệ với các thày cô CVHT để được hướng dẫn ĐKHP theo chương trình đào tạo của mỗi ngành và để được tư vấn các vấn đề liên quan trong thời gian ĐKHP.

2. Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website http://qldt.hanu.edu.vn để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình ĐKHP, đọc kỹ hướng dẫn ĐKHP để tránh tình trạng học phần được chọn/hủy chưa lưu vào cơ sở dữ liệu.

3. Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên ĐKHP sai quy định, sinh viên nợ học phí.

Toàn văn thông báo xem tại đây.
http://qldt.hanu.vn/#/home/listbaiviet/tb/page/1/baivietct/-818598595650628007009:10/-strong/-heart:>:osad(:-h