Thông báo danh sách thi môn SS1(Nhóm 01,02) Fall 2022

Thông báo danh sách thi môn SS1(Nhóm 01,02) Fall 2022

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn SS1(Nhóm 01,02) Fall 2022

  • Thời gian: 13/12/2022, 15:30-17:00
  • Địa điểm: 708C, 712C
Sinh viên xem danh sách chi tiết theo phòng tại file đính kèm.