Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2022-2023 ngành TTĐPT

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2022-2023 ngành TTĐPT

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2022-2023 ngành TTĐPT

Học kỳ 2 năm học 2022-2023 Khoa sẽ mở môn học dành cho Ngành Truyền thông đa phương tiện bao gồm:

 • Khóa 2021
  • 5 môn bắt buộc bao gồm:
   • 61FIT2PST: Xác suất thống kê
   • 61FIT2PR2: Lập trình 2
   • 61FIT2PRM: Quản lý dự án
   • 61MME2MAM: Phương tiện truyền thông đại chúng
   • 61MME2MRE: Nghiên cứu Marketing
  • 2 môn tự chọn (sinh viên chọn 1 trong 2)
   • 61MME2PRE: Quan hệ công chúng
   • 61MME2COB: Hành vi khách hàng
 • Khóa 2020
  • 3 môn bắt buộc bao gồm:
   • 61MME3SM2: Chuyên đề truyền thông đa phương tiện
   • 61MME3VCO: Truyền thông hình ảnh
   • 61FIT3IWS: Internet và dịch vụ Web
  • 2 môn tự chọn bao gồm:
   • 61MME3GLM: Marketing toàn cầu
   • 61MME3BRA: Xây dựng và quản trị thương hiệu
 • Khóa 2019
  • 61MME4INT: Thực tập Tốt nghiệp
Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 20/12/2022. Trong trường hợp môn học quá số lượng đăng ký, sinh viên đăng ký ở phần nguyện vọng trên trang qldt.