Thông báo danh sách thi môn DMA

Thông báo danh sách thi môn DMA

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách thi môn DMA

  • Thời gian: 19/12/2022
    • Ca 1: Từ 14h - 15h15
    • Ca 2: Từ 15h30 - 16h45
  • Địa điểm: 402E, 409D2, 409D3, 801C, 802C
Danh sách chia ca, phòng thi cụ thể sinh viên kiểm tra ở file đính kèm. Sinh viên đến muộn 15p sau khi phát đề thi không được tham gia thi.