Thông báo v/v nới sĩ số và mở thêm lớp học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo v/v nới sĩ số và mở thêm lớp học kỳ 1 năm học 2022-2023

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Thông báo v/v nới sĩ số và mở thêm lớp học kỳ 1 năm học 2022-2023

Căn cứ vào trình trạng phòng học, khả năng giảng dạy và nguyện vọng của sinh viên đã đăng ký trong đợt đăng ký môn học, 4-7/8/2022, Khoa có nới sĩ số 1 số lớp/học phần của HK1 năm học 2022-2023(danh sách ở file đính kèm). Ngoài ra, Khoa có mở thêm 1 số lớp các môn sau:

  • Lập trình Web (61FIT3WPR) cho ngành CNTT: nhóm 01.20, tổ thực hành 05, 06
  • Lập trình Web (61FIT3WPR) cho ngành TTĐPT: nhóm 02.20, tổ thực hành 04
  • Các chủ đề mới trong CNTT (61FIT4ATI): nhóm 01.19, tổ thực hành 04
  • Xử lý ảnh và nhận dạng (61FIT4IPR): nhóm 01.19, tổ thực hành 04
Sinh viên sẽ đăng ký online vào ngày đăng ký bổ sung (16/8/2022). Trong ngày đăng ký bổ sung, sinh viên chỉ đăng ký mới, không được hủy, điều chỉnh lớp học đã đăng ký từ đợt đăng ký chính thức. Sau khi kết thúc việc đăng ký tín chỉ, Nhà trường sẽ tiến hành dồn/hủy những lớp/học phần không đủ sĩ số tối thiểu.