Thư mời sử dụng tài nguyên thông tin và dịch vụ Thư viện trực tuyến

Thư mời sử dụng tài nguyên thông tin và dịch vụ Thư viện trực tuyến

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Nhằm tăng cường dịch vụ thông tin thư viện trực tuyến và đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo và nghiên cứu, Thư viện xin gửi thư mời, trân trọng kính mời các em sinh viên sử dụng tài nguyên thông tin và dịch vụ thư viện trực tuyến theo thông tin sau:
- Địa chỉ truy cậphttp://lib.hanu.vn (Cổng thông tin của Thư viện)
- Tài khoản truy cập: Tài khoản Thư viện đã cấp
Trong trường hợp chưa có tài khoản Thư viện, các em sinh viên vui lòng liên hệ với Thư viện để được cấp tài khoản truy cập.
- Nguồn tài nguyên thông tin: Tài liệu in, Tài liệu số và CSDL điện tử
Trong đó:
+ Tài liệu in: Tra cứu thông tin trực tuyến; đọc/mượn trực tiếp tại Thư viện hoặc mượn qua đường bưu điện
+ Tài liệu số: Tra cứu thông tin và đọc toàn văn tài liệu số nội sinh trực tuyến
+ CSDL điện tử: Tra cứu thông tin và sử dụng CSDL điện tử trực tuyến bao gồm CSDL sách điện tử, CSDL tạp chí điện tử, CSDL bài giảng điện tử, CSDL công bố KH&CN; CSDL Turnitin hỗ trợ phòng chống đạo văn
Thư viện gửi kèm file hướng dẫn sử dụng Thư viện trực tuyến để các em sinh viên tham khảo trong quá trình tra cứu, sử dụng tài nguyên thông tin và dịch vụ Thư viện trực tuyến.
Mọi ý kiến góp ý, yêu cầu hỗ trợ từ xa, các em sinh viên vui lòng liên hệ/gửi về:
Hotline: 0936 146 838 (Cô Cung Thị Thúy Hằng)