Thông báo v/v đăng ký lớp bổ sung môn ATI

Thông báo v/v đăng ký lớp bổ sung môn ATI

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Thông báo v/v đăng ký lớp bổ sung môn ATI

Khoa sẽ mở thêm 1 lớp Tut ATI. Sinh viên có nguyện đăng ký theo form sau:
Deadline đăng ký đến 16:00 ngày 23/08/2022
Thông tin về lớp mở mới:
  • Thời gian học: ca 1 tối thứ 4 (17:20-19:00)
  • Sĩ số: tối đa 34 sinh viên
Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá số lượng lớp cho phép, Khoa sẽ căn cứ vào thời gian đăng ký của sinh viên.