Thông báo V/v tổ chức Chương trình Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ sinh viên

Thông báo V/v tổ chức Chương trình Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ sinh viên

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo V/v tổ chức Chương trình Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ sinh viên:
Mời các em nữ sinh viên đăng kí tham dự Chương trình Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ sinh viên theo link sau:
Thời hạn đăng kí: trước 16h chiều thứ Sáu, ngày 03/03/2023.
Trân trọng.

Có thể là hình ảnh về văn bản