Thông báo kết quả thi hết môn Ứng dụng CNTT học kì 2, năm học 2022-2023

Thông báo kết quả thi hết môn Ứng dụng CNTT học kì 2, năm học 2022-2023

Bởi Trịnh Thị Thu Huyền -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo kết quả thi hết môn Ứng dụng CNTT học kì 2, năm học 2022-2023:
Đề nghị SV các Khoa xem kết quả thi hết môn Ứng dụng CNTT học kì 2, năm học 2022-2023 theo tài khoản cá nhân trên cổng thông tin đào tạo.

Sinh viên nộp đơn phúc khảo tại VPK Khoa CNTT (Phòng 210, tòa nhà C) theo mẫu đính kèm.

Thời hạn nộp đơn phúc khảo: Từ ngày 26-28/04/2023. Sau thời gian trên Bộ môn sẽ không giải quyết cho bất cứ trường hợp nào nữa.

Trân trọng.