THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG HỌC PHẦN GDQP & AN CHO SV CHÍNH QUY KHÓA 2019, 2020, 2021

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG HỌC PHẦN GDQP & AN CHO SV CHÍNH QUY KHÓA 2019, 2020, 2021

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG HỌC PHẦN GDQP & AN CHO SV CHÍNH QUY KHÓA 2019, 2020, 2021
Lưu ý: ngoài các bạn trả nợ trên còn ưu tiên các bạn bị khuyết tật, bệnh nặng đăng ký học trong đợt này. SV sẽ học lý thuyết online và học thực hành tại HANU.