Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên Khoa Công nghệ thông tin dự kiến nhận HBKKHTT học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên Khoa Công nghệ thông tin dự kiến nhận HBKKHTT học kỳ 1 năm học 2022-2023

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Phòng CTSV&QHDN gửi:

1. Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên Khoa Công nghệ thông tin dự kiến nhận HBKKHTT học kỳ 1 năm học 2022-2023;

2. Danh sách sinh viên Khoa CNTT dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải quyết trong giờ hành chính từ ngày 27/4 đến 10/5/2023 qua phòng CTSV&QHDN (phòng 102A nhà B, gặp Cô Hoàng Minh Vấn). 

Trân trọng.