[SCICT 2022] Thông báo về Hội thảo khoa học Sinh viên năm 2022

[SCICT 2022] Thông báo về Hội thảo khoa học Sinh viên năm 2022

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Gửi các em sinh viên thân mến,

BTC Hội thảo (HT) trân thành cảm ơn tất cả các em đã có bài nghiên cứu gửi về đóng góp cho HT. Những bài có tên trong danh sách đính kèm là các bài đã được BTC duyệt đăng kỷ yếu. Kính đề nghị tất cả các nhóm có tên trong danh sách tham dự hội thảo đầy đủ và đúng giờ. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo như sau: 

  • Thời gian: 8h00-11h30 thứ Hai ngày 30/5/2022
  • Địa điểm: Phòng 102C
  • Lịch trình tổ chức: mời xem file đính kèm
Đối với các bài được chọn thuyết trình trong hội thảo (các bài có ghi chú là "Báo cáo viên") đề nghị các tác giả chuẩn bị trước slide báo cáo và gửi về email: Nguyetdtm@hanu.edu.vn trước 29/5/2022. Thời lượng và thứ tự thuyết trình mời các em xem trong file lịch trình đính kèm.
Trân trọng cảm ơn các em
BTC