Thông báo danh sách phòng thi BDM

Thông báo danh sách phòng thi BDM

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo danh sách phòng thi BDM

  • Thời gian: 13:30-15:30 ngày thứ 3, 30/05/2023
  • Địa điểm: 608C, 612C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết từng phòng thi.