Thông báo danh sách phòng thi BDM-CLC

Thông báo danh sách phòng thi BDM-CLC

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo danh sách phòng thi BDM-CLC

  • Thời gian: 13:30-15:30 ngày thứ 3, 30/05/2023
  • Địa điểm: 712C
Sinh viên kiểm tra file đính kèm để biết danh sách chi tiết phòng thi.