Thông báo v/v xin miễn chứng chỉ năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra

Thông báo v/v xin miễn chứng chỉ năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra

Bởi Hoàng Việt Phương -
Số lượng các câu trả lời: 0

Thông báo v/v xin miễn chứng chỉ năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra
Sinh viên K19 trở về trước chưa làm thủ tục xin miễn chứng chỉ năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra vào đợt miễn thàng 3/2023 khẩn trương nộp bổ sung hồ sơ để Khoa tổng hợp gửi nhà trường.
Hồ sơ bao gồm:
  • Bản sao công chứng chứng chỉ dùng để xin miễn. Chứng chỉ còn hạn 2 năm tính đến ngày 3/3/2023.
  • Đơn xin miễn NLNN (file đính kèm)
Thời hạn nhận hồ sơ: đến 11h30 ngày 31/05/2023.