Thông báo khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp năm 2022

Thông báo khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp năm 2022

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Thông báo khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp năm 2022

Với mục tiêu đào tạo sinh viên ra trường có việc làm phù hợp ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Nhà trường triền khai khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022. Nhà trường trân trọng đề nghị sinh viên đã tốt nghiệp trong năm 2022  cung cấp thông tin theo khảo sát dưới đây:

Link khảo sát: https://bit.ly/2023TinhTrangViecLam