Thông báo v/v tổ chức Hội nghị Ban cán sự lớp năm học 2023-2024

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị Ban cán sự lớp năm học 2023-2024

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị Ban cán sự lớp năm học 2023-2024:

- Thời gian: 08h15, Thứ Sáu ngày 03/11/ 2023

- Sinh viên tập trung tại Hội trường A1. 

- Thành phần: Lớp trưởng của cả 4 khóa K19, K20, K21, K22 (nếu lớp trưởng vì lý do cá nhân bất khả kháng không thể tham dự được thì lớp đó cử Lớp phó đi thay).

Đề nghị lớp trưởng các lớp điền danh sách tham dự Hội nghị theo link sau trước 16h chiều mai, 27/10/2023: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kZMqgJnd70LgUUqg6hHA_QR1i0EwGmOS/edit?usp=sharing&ouid=115253612562938720768&rtpof=true&sd=true