Lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024

by Hoàng Việt Phương -
Number of replies: 0

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024

Lịch thi bao gồm lịch thi kết thúc học phần toàn khóa và lịch thi sớm dành cho sinh viên đã đăng ký thi sớm.

Danh sách thi và phòng thi sẽ được thông báo trước thời gian thi dự kiến trong file đính kèm.