Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho K19 - TTĐPT

Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho K19 - TTĐPT

by Nguyen Xuan Thang -
Number of replies: 0

Học kỳ I năm học 2022-2023 Khoa sẽ mở đăng ký môn học dành cho K19 - TTĐPT

bao gồm:

  • Môn bắt buộc năm 4: 61FIT3MUL: Đa phương tiện (nhóm 01.19, không đăng ký nhóm 02.19)
  • Các môn thay thế cho luận văn tốt nghiệp
61MME4CCM: Quản trị vấn đề và xử lý khủng hoảng truyền thông
61FIT4ATI: Các chủ đề mới trong CNTT
- 61FIT4B2B: Marketing tới khách hàng doanh nghiệp
Sinh viên chọn 2 trong 3 học phần trên để học thay thế cho khóa luận tốt nghiệp. Những sinh viên có dự định làm khóa luận tốt nghiệp chưa đăng ký môn thay thế. Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận sẽ được upload lên FIT Portal trước ngày 04/08/2022. Đối với những sinh viên không được duyệt làm khóa luận sẽ đăng ký bổ sung vào ngày 16/08/2022.

  • Các môn tự chọn dành cho năm 4
61MME4ADC: Quảng cáo và sáng tạo quảng cáo
61MME4DMS: Marketing kỹ thuật số và mạng xã hội
61FIT3EBU: Kinh doanh điện tử
Nhà trường sẽ mở đăng ký thử vào ngày 02/08/2022. Lịch đăng ký chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 04/08/2022. Trong trường hợp môn học quá số lượng đăng ký, sinh viên đăng ký ở phần nguyện vọng trên trang qldt.