Announcements

[Student K22] Specialized major registration for IT program undergraduate

by Trinh Bao Ngoc -

Registration Home, 52% OFF | annuyakom.com

Dear K22 students,

Theo như thông báo và hướng dẫn từ buổi Hội thảo đăng ký định hướng chuyên ngành do khoa tổ chức vào tháng 04/2024, các sinh viên chỉ có 01 cơ hội duy nhất và chính thức để đăng ký chuyên ngành. Đề nghị sinh viên suy nghĩ cẩn thận (dựa trên các thông tin khoa cung cấp chính thức tại buổi Hội thảo) và quyết định lựa chọn định hướng chuyên ngành phù hợp với bản thân.

Đây là đợt đăng ký chính thức và sinh viên sau đó không thể thay đổi quyết định chọn lựa định hướng vì bất cứ lý do nào. Đề nghị các bạn lưu ý.

Link đăng ký: click here


TM Khoa CNTT

Thông báo v/v kí danh sách xác nhận thông tin TN để in bằng, bảng điểm đối với sv TN đợt 1, 2024

by Trịnh Thị Thu Huyền -

SV TN đợt 1, 2024 kí tên vào danh sách xác nhận thông tin TN để in bằng, bảng điểm tại 419C từ 8h-10h sáng 20/6 và từ 8h-10h sáng 21/6/2024.
Trân trọng.

Thông báo điểm thi cuối kỳ học phần PR2 (CLC), REQ học kỳ 2 năm 2023-2024

by Trinh Ngoc Son -

Thông báo: Điểm thi cuối kỳ học phần PR2(CLC), REQ đã có trên qldt, các em kiểm tra điểm thi cuối kì và nộp đơn phúc tra tại vpk trước 17h00 ngày 19/06/2024 theo mẫu trên LMS.

Thông báo v/v nhận lễ phục lễ tốt nghiệp ngày 29/6/2024 (đối với SV TN loại giỏi TN đợt tháng 12/2023 và đợt tháng 6/2024) và việc tham dự lễ tốt nghiệp ngày 02/7/2024 (đối với toàn bộ SV TN đợt tháng 12/2023 và đợt tháng 6/2024)

by Trịnh Thị Thu Huyền -

Đề nghị các SV đã đăng kí và có tên trong danh sách kèm theo có mặt tại 419C để nhận lễ phục tốt nghiệp (gồm mũ, áo cử nhân). Thời gian cấp lễ phục từ 8h-10h ngày 20/6 và từ 8h-10h ngày 21/6.
Khi nhận lễ phục, các em vui lòng xuất trình thẻ sinh viên/CCCD và cược 500.000đ/bộ lễ phục (tiền mặt). Trong trường hợp sv làm hỏng/mất lễ phục, số tiền đã cược sẽ được tính làm tiền đền bù cho nhà trường.
Trân trọng.

Older topics...