Announcements

Thông báo Về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được nhận hỗ trợ chi phí học tập năm 2023 theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2020,2021,2022 và 2023

by Trịnh Thị Thu Huyền -

Thông báo Về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được nhận hỗ trợ chi phí học tập năm 2023 theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2020,2021,2022 và 2023 (xem file đính kèm). 

Thời gian giải quyết thắc mắc: 30/11 đến 08/12/2023.

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ, cập nhật thông tin sinh viên trình độ đại học, hình thức chính quy

by Trịnh Thị Thu Huyền -

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Nhà trường đề nghị sinh viên các khóa bổ sung hồ sơ, cập nhật thông tin lý lịch, cụ thể:
1. Bổ sung hồ sơ sinh viên
- Đối tượng: Sinh viên khóa 2023 - 2027 thiếu hồ sơ
- Danh sách: Xem tại link: https://tinyurl.com/bdhkfu7b
- Thời gian: Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023.
- Địa điểm: Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại Phòng CTSV&QHDN (Phòng 103 Nhà C).
2. Cập nhật, bổ sung thông tin lý lịch sinh viên
- Đối tượng: Sinh viên khóa 2019 (chưa tốt nghiệp), 2020, 2021, 2022, 2023 thiếu thông tin
- Danh sách: Xem tại link: https://tinyurl.com/3pf6tbtm
- Thời gian: Từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 06 tháng 12 năm 2023.
- Cách thức cập nhật: Sinh viên đăng nhập vào trang http://qldt.hanu.vn chọn mục “SỬA LÝ LỊCH” để bổ sung thông tin.
Sinh viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cập nhật, nếu sinh viên không bổ sung, cập nhật thông tin, Nhà trường sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định.

Bổ sung thông tin cá nhân đi phỏng vấn

by Trinh Bao Ngoc -

@ Dành cho các sinh viên đã đăng ký thực tập theo khoa giới thiệu:

Banner Urgent Royalty Free SVG, Cliparts, Vectors, and Stock Illustration.  Image 93568511.Để quá trình phỏng vấn có thể bắt đầu đề nghị các bạn khẩn trương bổ sung thông tin vào form sau với 1 vài lưu ý:

  • Nghiêm cấm việc sửa nhầm vào dòng của sinh viên khác làm ảnh hưởng đến quá trình phỏng vấn của bạn
  • Xem chính tả format tên của mình đã đúng chưa, nhiều bạn còn tên không dấu + viết hoa, điền đầy đủ các thông tin theo form
  • CV cần được mô tả kỹ càng chi tiết nhưng ngắn gọn về kinh nghiệm của mình (kể cả 1 số project trong khoa): làm gì, bằng công nghệ nào, có gì thú vị, làm vị trí gì..,  CV cần thể hiện được điểm mạnh của mình, và CV nên tối thiểu 2 pages
  • Có sai sót gì liên quan tới đăng ký cần phản hồi ngay lập tức qua điện thoại trong hôm nay

Deadline cho việc này: Hôm nay, 16:00, 28.11.2023, link khai báo: click here


Older topics...