Thông báo đăng ký học phần học kỳ I năm học 2024 - 2025

Thông báo đăng ký học phần học kỳ I năm học 2024 - 2025

by Trịnh Thị Thu Huyền -
Number of replies: 0

Thông báo đăng ký học phần học kỳ I năm học 2024 - 2025 có tại link sau:

http://qldt.hanu.vn/#/home/listbaiviet/tb/page/1/baivietct/-8185985956506280070

Những chú ý khi ĐKHP:

1. Sinh viên liên hệ với các thày cô CVHT để được hướng dẫn ĐKHP theo chương trình đào tạo của mỗi ngành và để được tư vấn các vấn đề liên quan trong thời gian ĐKHP.

2. Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website http://qldt.hanu.edu.vn để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình ĐKHP, đọc kỹ hướng dẫn ĐKHP để tránh tình trạng học phần được chọn/hủy chưa lưu vào cơ sở dữ liệu.

3. Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên ĐKHP sai quy định, sinh viên nợ học phí.